Korporativna_portretna_fotografija_Odvetniki_foto_Benjamin_Skaleras_PHOTOGRAPHY

Korporativna portretna fotografija

Da posnamemo  dobro korporativno portretno fotografijo so potrebne ustrezne priprave. Koliko časa bomo za to potrebovali je odvisno od zahtev oziroma pričakovanj naročnika ter prostorskih in svetlobnih pogojev. Te si je v času priprav potrebno temeljito ogledati in zagotoviti odsotnost motečih dejavnikov. Kljub tehnologiji, ustrezni opremi, posebej, ko gre za fotografijo posameznika ali skupine ljudi je končni izdelek odvisen predvsem od tistega vedno malce skrivnostnega odnosa med fotografom in portretiranci.

Vrhunska fotografija ni tehnologija temveč kemija v komunikaciji, empatija in zmožnost fotografa, da morebitna nerazpoloženjska stanja portretirancev – do takih stanj je fotografija neizprosna – prevede, izravna v prijazno stanje duha. Tako nastanejo vrhunski izdelki.